PAHIBALO SA MGA MO ADTU-AY UG DIPOLOG O MULABAY SA MGA LUGAR NGA NAAY CHECK POINT

KINI ANG MGA REQUIREMENTS PARA MAKA LABANG O KWALIPIKADO MAKA TABOK SA MGA CHECK POINT

WORKERS/TRABAHADOR PASS
• CERTIFICATE OF THEIR EMPLOYER
• QUARANTINE PASS
• CERTIFICATION & DECLARATION FORM 
• MEDICAL CERTIFICATE – RHU

FARMERS/MAG-UUMA PASS
• QUARATINE PASS
• CERTIFICAITON & DECLARATION FORM 
• WORKER PASS FROM DEPARTMENT OF AGRICULTURE O D.A.

BUSINESS/NEGOSYO PASS
• QUARATINE PASS
• PHOTOCOPY OF BUS. PERMIT
• CERTIFICATION & DECLARATION 
• SUPPLIER PASS FROM BUS. & LICENSING OFFICE – LGU
• MEDICAL CERTIFICATE – RURAL HEALTH UNIT

FROM DIPOLOG/KATIPUNAN
• PRESENT QUARANTINE PASS
• PROOF OF IDENTIFICATION O VALID ID.

  • MEDICAL CERTIFICATE – FROM RHU/HOSPITAL
Please follow Instruction para dili ma dugay ang inyo tuyo Salamat!!